– Dette kan bli veien til en ny bydel

En ny tindtunnel vil gjøre dagens E8 til en bred omvei, men også gi en gyllen mulighet til å bygge en ny bydel.

INTERNVEI? Dagens E8 mellom Solligården og Ramfjord kan bli en internvei i en ny, langstrakt bydel. Bildet er tatt fra Hundbergan og nordover. Foto: Thor Anders Angelsen 

Eksklusiv

Høyres Kent Gudmundsen mener det sistnevnte er en reell mulighet som Tromsø ikke bør gå glipp av. Med hovedinnfartsåren til byen i tunnel gjennom Tromsdalstinden, vil det gjøre dagens E8 til en bred vei som blir brukt av relativt få beboere på strekningen Solligården – Hundbergan.