Dette vil LO Tromsø stå for i 2017

Under årsmøtet i LO Tromsø ble samtlige av styrets forslag til uttalelser vedtatt.

VEDTATT: Den nye lederen for LO Tromsø, Kim Guttormsen, og resten av deltakerne på LO Tromsøs årsmøte vedtok alle forslagene fra styret.  Foto: Jørn Myreng

Eksklusiv

Styret hadde syv forslag til uttalelser som LO Tromsø skulle sende til hovedkontoret.