Studentene leverte blodig eksamensforestilling

Vennskap, overtro og en god mengde blod skremte vannet av femte- og sjetteklassingene på Bjerkaker skole.
Eksklusiv

Studentene ved årsstudium i drama og teater har satt opp totalt åtte forestillinger for forskjellige barneskoler i byen.