Nordnorsk studie: Villaks inneholder dobbelt så mye miljøgifter som oppdrettslaks

En studie fra Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) viser at mengden doksiner og PCB i villaks er betydelig høyere enn i oppdrettslaks.

KJERNESUNN: Villaksens diett gjør at den får i seg mer miljøgifter enn oppdrettslaks (bildet). Begge er imidlertid langt under grenseverdiene satt av EU. Foto: 

Eksklusiv

Studien baserer seg på 100 analyserte villaks fem forskjellige steder i Nord-Norge, skriver DN (krever innlogging).