Bybildet

Da Karlsøy kommune «mistet» Nord-Fugløy

Midt i havgapet og som siste stoppested før Nordishavet, ligger den fraflyttede Nord-Fugløya. I 1977 skapte den ufred mellom to ellers så gode naboer.
Eksklusiv

– Sjelden har man merket at vikingånd og nasjonalfølelse har våknet så spontant hos noen, som hos karlsøyværingene da de oppdaget at Skjervøy kommune turistmessig har annektert Karlsøys største attraksjon, nemlig Nord-Fugløy, skrev «Tromsøs» Holger R. Raste 31. januar 1977.