Disse boligene ble solgt i mai

Her er oversikten over alle boligene som ble solgt i mai.
Eksklusiv

Bjerkaker

Bjerkealleen 14 A seksjon 1 (gnr: 119, bnr: 3985) er er solgt for 6 190 000 fra Bygg I Nord Prosjekt AS til Bygg I Nord Prosjekt AS og Amund Evensen og Lina Berg Valnes (2017-05-02).