Disse kjøpte eiendommer i juli

Følgende eiendommer skiftet eier forrige måned.
Eksklusiv

Bjerkaker

Alaskasvingen 23 D seksjon 7 (gnr: 118, bnr: 1236) er er solgt for 4 600 000 fra Vesla Helene Myhre Hanssen til Sverre Olaf Flengstad (2017-07-20).