Bilavgifter

Ingen rører elbilfordelene

Elbilenes avgiftsfordeler er en svært viktig årsak til det store salget av slike biler i Norge. Det har vært usikkerhet rundt flere av partienes holdninger til disse godene de kommende årene.

SUKSESS: Fraværet av avgifter har gjort at elbilene er konkurransedyktig priset og populære i Norge.  

Eksklusiv

Miljøstiftelsen Zero har gått gjennom de forskjellige partienes holdning til det de kaller elbilgarantien. De har sett på valgprogrammene for 2017 til 2021, statsbudsjett og revidert budsjett for 2017 og alternative budsjetter for 2017 fra opposisjonen. I tillegg representantforslagene i Stortinget om elbil fra vårsesjonen.