Bybildet

Nordlendingene søkte om fraflytting: Det var et hardt og ensomt liv som ble levd, både i takt og utakt med naturen

I 1953 sto nordlendingene i kø for å snakke stygt om bostedet sitt. De var nemlig leie av å bo «der ute» og hadde søkt om statsstøtte for å flytte derifra.

UTVÆR: Fra Håja (i bakgrunnen) mottok man rundt 1950 en «søknad om statsbidrag til fraflytting», men komiteen som skulle utrede søknaden kom seg knapt nok fra Tromsø på grunn av uvær. Øya ble fraflyttet i 1952, men hvorvidt balsfjordingen Ludvik Jensen mottok statsstøtte til flytting, vet vi ikke. Hvor han flyttet til vet vi heller ikke. Kanskje til Sommarøy i forgrunnen? Bildet gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum. Foto: Fjellanger Widerøe/ PEM-FWI-180571 

Eksklusiv

Faktisk var utværskomiteens arbeid forsinket på grunn av langvarig uvær da «Tromsø» skrev om den i mars 1953.