Hjørdis (1911–2005) og Øistein Jakobsen (1907–1947)

I fare både på sjøen og hjemme

Mens ektemannen Øisten Jakobsen var ute på erstatningshurtigruta «Skandfer» som trosset alle slags farer, var kona Hjørdis hjemme og tok imot motstandsfolk som søkte tilflukt hos dem.
Eksklusiv

Erstatningshurtigruta mellom 1941 og 1944 har blitt karakterisert som den farligste og vanskeligste rutefarten som noensinne har blitt foretatt i norske farvann. Ikke bare måtte mannskapene slite med sine naturlige fiender – skodda, frostrøyken, kulda og stormen slik de alltid hadde gjort. Nå kom truslene som krigen førte med seg i tillegg. Mange sjømenn og passasjerer ble drept, mens fartøy gikk tapt. Som da «Richard With» ble torpedert i september 1941, hendelsen som førte til opprettelsen av erstatningshurtigruta.