Valgansvarlig i Troms

– Det har blitt noen tolvtimersdager

Hundrevis av personer jobber for at du og jeg kan avgi vår stemme. Marlene Uvsløkk er kvinnen som ledet de 280 personene som var involvert i valget i Tromsø.

LEGGER STEMMEURNEN BAK SEG: Mens politikerne har kjempet om din stemmer, har Marlene Uvsløkk holdt seg i valgkulissene. Nå legger hun stemmeurnen bak seg og skal ta igjen tapt tid på servicekontoret. 

Eksklusiv

Marlene Uvsløkk ble ansatt som leder for servicekontoret i kommunen i 2009, etter 23 år i Gjensidige. I 2011 fikk servicekontoret ansvaret for valgavviklingen, og Tromsøs kjente valggeneral, Arnt Pedersen, ga seg etter valget samme år.