Skolen i 1950

Lærte like mye på livets skole som på skolebenken

DEL 3: – Da jeg var ferdig på skolen var jeg så glad at jeg gikk på hendene ut av skolegården. Bokstavelig talt. Du kan vel si at jeg hadde ulyst til å være der. Derfor bruker jeg å si at jeg har syv års dårlig folkeskole, sier Jan Arvid Sørem (74).
Eksklusiv

Da Sørem begynte på Gyllenborg skole i 1950, var han den eleven med "nest lengst" skolevei.