Disse vil bli barnevernspedagog ved Bøya

Åtte har søkt på stillingen som sosionom/barnevernspedagog ved Bøya boligtjeneste.

Tromsø rådhus.  Foto: Tor Farstad

Eksklusiv

Bøya tilbyr bolig med personalbase til tyve mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer.