Engelsk selskap tapte på manglende leveranser

Millionkrav mot Nergård

Tromsø-selskapet Nergård Seafood AS har fått et millionkrav i fanget.

MILLIONKRAV: Advokat Stig Bjørklund representerer Nergård Seafood AS i tvisten mot en engelsk fiskeforedler.   Foto: TOM BENJAMINSEN

Eksklusiv

Det er satt av to dager i Nord-Troms tingrett når selskapene Copernus Ltd. i Hull og Nergård Seafood AS møtes for å få avgjort spørsmålet rundt kravet.