Mener fersk rapport gir alvorlig økonomibekymring

Den nyeste KS-rapporten om den økonomiske utviklingen i de største byene mener Høyres gruppeleder er bekymringsfull lesning for Tromsøs del.

GRUNN TIL BEKYMRING: Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe mener på bakgrunn av en ny KS-rapport det er grunn til å rope varsku om kommuneøkonomien.  

Eksklusiv

– Det er flere bekymringsverdige trekk i rapporten, sier Erlend Svardal Bøe (H).