LO-medlemmene nekter å godkjenne underslagsregnskapene

I forrige uke ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte i Tromsø LO. Der skulle regnskapene for perioden 2013–2016 behandles. Det endte ikke slik styret og distriktssekretæren ønsket.

UKLAR SITUASJON: Tromsø LO-leder Kim Andre Guttormsen og nestleder Julia Östman Johnsen ønsker å få avklart regnskapssaken kjapt, slik at de kan legge bak seg underslagssaken som har preget organisasjonen det siste året. 

Eksklusiv

I nærmere tre måneder har kasserer Halvor Langseth i Tromsø LO jobbet med å gå gjennom regnskapene fra treårsperioden hvor tidligere lokallagsleder Ronny Johansen underslo til sammen 278.000 kroner fra organisasjonen.