Nyvalgte styrer i sameier og selskap

styreleder: Oddmund Joakimsen i Boligsameiet M37. 

Eksklusiv

• ODDMUND JOAKIMSEN (bildet) er leder i Boligsameiet M37 på Mellomveien. Ståle Andreassen og Mathias Gabrielsen er medlemmer.