Avtroppende Coop Nord-direktør har startet nytt selskap

Avtroppende Coop Nord-direktør har startet nytt selskap for å investere i eiendom og aksjer.

Kjell Olav Pettersen har startet Ciovo AS.   Foto: Maria Holm Simonsen

Eksklusiv

• KJELL OLAV PETTERSEN (bildet) – avtroppende Coop Nord-direktør – har startet Ciovo AS i Brinkveien for å investere i eiendom og aksjer. Aksjekapitalen er 100.000 kroner.