Disse vil bli ny driftsleder for Byggdrift

12 menn har søkt på lederstillingen i Tromsø kommune.

  Foto: Jon Terje Eiterå

Eksklusiv

Avdelingen er underlagt byggforvaltning og stillingen innebærer blant annet personalansvar for vaktmestre og fagarbeidere, samt planlegging og oppfølging av utbedringer og vedlikehold i nært samarbeid med byggforvaltere og teknisk drift.