Ingen kvinner har søkt på disse stillingene

Kommunen har utlyst tre stillinger hos seksjon for prosjekt og utbygging. To av stillingene har ingen kvinner søkt på.

Rådhuset  Foto: PETTER STRØM

Eksklusiv

Ingen kvinner har søkt på stillingen som enhetsleder infrastruktur eller prosjektutvikler bygg. Av totalt 21 søkere på stillingen som prosjektleder bygg er kun to kvinner.