Han er ny styreleder for Forhåpningen Park Borettslag

Oppdater deg på lokalt næringsliv her.

styreleder: Egil Pettersen leder borettslag. 

Eksklusiv

• EGIL PETTERSEN (bildet) er styreleder i Forhåpningen Park Borettslag. Med seg har han Linda Lindal og Martin Wangberg.