Siste nytt fra næringslivet

Oppdater deg på siste nytt fra byens næringsliv her.

endringer: Viggo Berglund gjør endringer i NNBK AS. 

Eksklusiv

• VIGGO BERGLUND (bildet) gjør endringer i NNBK AS på Håpet. Her er tidligere Nordnorsk Byggekontroll AS slettet etter fusjon med førstnevnte. Dessuten er aksjekapitalen i NNBK Holding AS endret til 100.000 kroner.