Sjekk hvem som har etablert nye selskaper i Tromsø

Oppdater deg på siste nytt fra lokalt næringsliv.

nytt selskap: Styreleder Finn Johannessen. 

Eksklusiv

• FINN JOHANNESSEN (bildet) er styreleder i Brødrene Johannessen Eiendom AS i Skippergata. I forbindelse med det, er driftsselskapet Brødrene Johannessen AS fisjonert i nyetableringen. Sistnevnte står oppført med en aksjekapital på 800.000 kroner, mens det nye har 1,2 millioner kroner på samme konto. Trine Stang Gudmundsen står oppført som styremedlem.