1967s herremoter i Skippergata

«Dagens klæsbevisste ungdom»

Herremoter er et begrep som stadig brer om seg. For Tromsøs del begynte denne fascinasjonen virkelig å ta av på 1960-tallet.

TRADISJONSBEDRIFT: Brødr. Johannessen har holdt til i Skippergata 28 siden 1949. Dét har i det minste ikke endret seg, selv om motene har kommet og gått. Bildet er fra 16. mars 1960. 

Eksklusiv

– Det er i ferd med å skje noe på motefronten, om det da ikke allerede er skjedd, for å oppleve at mannlig ungdom fra 20 år og nedover går for å se på moter, var omtrent det mest halsløse noen i byens konfeksjonsbransje kunne innbille seg. Men det går nå, erfarte brødrene Johannessen som forleden kveld hadde riktig stort innrykk til sin forestilling med fire unge mannekenger i sving, skrev «Tromsø» den 20. oktober 1967.