Samfunnstopp fra Tromsø siktet i sedelighetssak:

Én person har status som fornærmet i saken mot samfunnstoppen, men politiet avhører nye vitner

Så langt har kun én person status som fornærmet i saken mot den siktede samfunnstoppen, men politiet jobber med å identifisere nye, potensielle ofre.

NYE TIPS: Politiinspektør Elin Norgård Strand og politistasjonsjef Anita Hermandsen informerte pressen i etterkant av fengslingsmøtet til samfunnstoppen torsdag 11. januar på politihuset i Tromsø. Politiinspektøren forteller de har fått inn flere tips i saken i etterkant.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Under behandlingen av politiets begjæring om varetekt av siktede, har retten uttrykt at det på nåværende tidspunkt ikke er sannsynlighetsovervekt for at det er andre fornærmede enn en identifisert ung mann i saken.