Bufetat-direktør følte behov for å avklare samfunnstoppens roller

Den sedelighetssiktede samfunnstoppen skal ha besøkt flere av Bufetats enheter uanmeldt – utenfor ordinær arbeidstid.

DIALOG: Regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm, forteller at han startet en dialog med Bufdir om den siktede samfunnstoppens roller. Foto: Morten Dokka 

Eksklusiv

Mannen, som på da­væ­ren­de tids­punkt had­de en svært be­trodd offentlig stil­ling, skal ved fle­re an­led­nin­ger ha be­søkt in­sti­tu­sjo­ner på uvanlige tidspunkt. Han skal også ha krevd å få være ale­ne med en­kel­te be­bo­er­e.