Sjekk hvilke selskaper som har etablert seg

Her kan du se hvilke selskaper som har etablert seg i Tromsø den siste uken.

daglig leder: Jan Magne Flaat er leder i et nytt eiendomsselskap. 

Eksklusiv

• JAN MAGNE FLAAT (bildet) er daglig leder i den nyetablerte Tromsøterminalen Eiendom AS i Hansjordnesbukta. Einar Frismo er styreleder, mens Jens-Einar Johnsen og Lara Konradsdottir er medlemmer. Selskapet skal kjøpe, eie og leie eiendommer. Aksjekapitalen er 30.000 kroner.