Politiet har gitt samfunnstoppen innsyn i mer av saken mot ham

Politiet letter på sløret overfor den sedelighetssiktede Tromsø-mannen.

ENNÅ IKKE FORNØYD: Forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen er glad for at politiet har bestemt seg for å lette på sløret, men er ikke fornøyd før han kan drøfte sedelighetssaken fritt med samfunnstoppen. 

Eksklusiv

Advokat Bjørn Morten Litveit Hansen, som sammen med Ulf E. Hansen, forsvarer mannen, uttrykte tidligere denne uken frustrasjon over politiets hemmelighold overfor hans klient. Han mener at dersom ikke politiet deler mer informasjon med mannen før et eventuelt tredje fengslingsmøte, vil det være umulig å lage et reelt forsvar for ham. Tirsdag ba ha domstolen gripe inn.