Fire tromsøselskap konkurs

Skifteretten har åpnet konkurs i hele fire lokale bedrifter de siste dagene.

bobestyrer: Advokat Bjørn August Krane har fått to saker fra skifteretten. 

Eksklusiv

Ifølge advokat Bjørn August Krane, som har mottatt to bo til behandling, er det Skatt Nord som har kommet med begjæringene etter manglende innbetaling av skatter og avgifter.