Disse har søkt på lederstillinger i kommunen

Stab for økonomi og utvikling har lyst ut tre stillinger.

TRE STILLINGER: Stab for økonomi og utvikling har utlyst tre stillinger. Foto: Marius Hansen 

Eksklusiv

Stab for økonomi og utvikling er underlagt administrasjonssjefen. De har ansvaret for arkiv- og dokumentsenteret, IT-senteret, innkjøp, næring, økonomi, kemneren, og utvikling og eierskap.