Har gjort 70.000 målinger av luftkvaliteten i Tromsø

De siste ukene har to av Nobinas busser vært utstyrt med luftmålere på taket. Hvert minutt sendes og mottas måledata av Telenor før NORUT laster de ned og presenterer dem på et 3D-kart på nett.
Eksklusiv

Tromsø har i flere år hatt to stasjonære målestasjoner for overvåking av luftforurensningen. Gjennom en forprosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond Nord-Norge har NORUT utviklet programvare for visualisering av dataene.