Disse har søkt på sjefsjobb ved Hålogaland Teater

Første intervjurunde er unnagjort etter at det meldte seg 34 søkere til stillingen som markeds- og informasjonssjef ved Hålogaland Teater. Teaterdirektøren er fornøyd med søkerkandidatene.
Eksklusiv

– Jeg synes det er veldig bra variasjon, med mange gode, kvalifiserte kandidater, som både har formal kompetanse og utdanning, sier direktør Beate Stang Aas ved Hålogaland Teater.