Bybildet

Med fangstmenn på ishavet

I 1978 hadde fangstskuta «Hisø» en «brukbar» fangsttur til Vestisen.

EKSTREME ARBEIDSFORHOLD: Mon tro hva Arbeidstilsynet hadde sagt om dette? Da fangstskutene fant selkaster, gjaldt det å utnytte tida. Da kunne det bli både lange arbeidsdager og -netter, som her for Håkon Kjæreng (Balsfjord), Jan Martinsen (Tromsdalen) og Halvard Nilsen (Skittenelv). Nilsen står ytterst til høyre. Vi vet ikke navnet på fjerdemann på bildet. Begge bilder: Henry Stensland 

Eksklusiv

Bybildet har blitt «spalta for de små jubileer», noe vi anser som en hedersbetegnelse. I dag feirer vi altså 40-årsjubileet for turen hvor disse bildene ble tatt.