Se hele søkerlisten her!

Disse vil lede prosjektet «Arktisk hovedstad»

I februar lyste Tromsø kommune ut stillingen som prosjektleder for «arktisk hovedstad». Nå er den offentlige søkerlisten klar.

Tromsø sett fra nord.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Prosjektet skal styrke Tromsøs rolle som arktisk hovedstad, og representerer store utviklingsmuligheter for Tromsø og landsdelen innenfor områder som næring, kultur, kunnskap, byutvikling og infrastruktur heter det i utlysningen.