Helse- og omsorgskutt:

Krever stans i flytteplaner

Brukerrådet for barna som bruker avlastningsboligene på Berglund og i Iver Walnums vei, krever at den politiske ledelsen stopper administrasjonens flytteplaner.

FORELDRE: Leif-Inge Bårdsen og Audny Anke har begge barn som bruker avlastningsboligene i Iver Walnums vei og på Berglund.  Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

I kommunestyret i forrige uke ble administrasjonens foreslåtte liste på kutt og omorganisering av helse- og omsorgssektoren vedtatt. Med ett unntak.