Tromsø kommune vant fram med søksmål:

Brødre må etterbetale kommunen for sykehjemsopphold for deres mor

Kommunen vant fram i søksmålet mot et brødrepar om etterbetaling for morens sykehjemsopphold. Brødrene tapte på alle punkter - både mot kommunen og staten.

Advokat Knut Helge Hurum representerer brødreparet. I bakgrunnen sitter Håkon Christian Nyhus, som representerer staten, og Jørgen Aas Eide, som representerer Tromsø kommune.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

En eldre Tromsø-kvinne bodde på et sykehjem i kommunen fra 2008 til 2012, det året hun døde. Kommunen har løpende trukket kostnader knyttet til oppholdet, fra inntekten hennes.