Gravearbeider i sentrum avdekket 65 menneskelige levninger

Arbeidene med den nye gågata ble en ny erfaring for entreprenøren etter at 65 lik dukket opp under gravingen. Etter anleggsstans i vinter ble arbeidene tatt opp igjen etter påske.

INNSPURT: Prosjektlederne Carl Søndenaa i Braathen Landskapsentreprenør (til venstre) og Asle Ræder i Tromsø kommune i Bankgata omgitt av stabler med Alta-skifer og arbeidere som skal ferdigstille Bankgata før de begynner med Kirkeparken. 

Eksklusiv

Prosjektleder Carl Søndenaa i Braathen Landskapsentreprenør var ikke helt uforberedt på at det kunne dukke opp graver med levninger. Under gravingen har arkeologer overvåket arbeidene dersom de støtte på graver.