Kommunebarometeret:

Tromsø både høyt og lavt på kommunebarometer

Fra å være i «eliteserien» innenfor saksbehandling og overholdelse av frister, er Tromsø på nedrykksplass innenfor pleie- og omsorgssektoren og økonomi.

  Foto: Marius Hansen

Eksklusiv

Samtidig som de foreløpige Kostra-tallene ble lagt fram, publiserte Kommunal Rapport sitt årlige Kommunebarometer.