Pressens offentlighetsutvalg har sjekket norske kommuners åpenhet:

På denne lista er Tromsø den beste kommunen i fylket

Troms havner langt ned på lista, men Tromsø er beste kommune i fylket. Med 19,5 poeng ligger Tromsø godt over landsgjennomsnittet på rundt 13 poeng.

innsyn i politikk: Ina Lindahl Nyrud mener kommuners åpenhet er viktig for vanlige folk: – Bakgrunnen for bestemmelsen vi har om offentlighet er et ønske om å stimulere borgerne til interesse for samfunnsdebatten og politiske prosesser. FOTO: Hilde Tretterud/Norsk Journalistlag 

Eksklusiv

Pressens offentlighetsutvalg har nettopp publisert rapporten «Åpenhetsindeksen 2018» som undersøker norske kommuners åpenhet angående innsyn i offentlige dokumenter.