Det spøker for nye Strandkanten-blokker:

Boligkjøpere fristilles fra kontraktene etter tomtekrangel

Nesten alle leilighetene i de planlagte boligblokkene på Strandkanten er solgt. Nå spørs det om blokka faktisk blir bygget.

SPØKER FOR BOLIGPROSJEKT: Etter planen skulle første byggetrinn av K10-blokkene på Strandkanten allerede vært ferdig. Nå spøker det for prosjektet. 

Eksklusiv

Etter en eiendomstvist mellom selskapene TAJ Holding AS og Strandkanten AS, som iTromsø tidligere har omtalt, blir boligkjøperne i K10-prosjektet nå fristilt fra sine kontrakter. Tvisten består i en uenighet om tomtepris mellom selskapene.