Siste nytt fra lokalt næringsliv

nytt selskap: Svein Wara i Våtromsteam AS. 

Eksklusiv

• SVEIN WARA (bildet) er daglig leder og styremedlem i nyetablerte Våtromsteam AS i Beverveien. Astrid Wara er styreleder med Cato Nordmo-Stykket som andre medlem. De skal renovere våtrom, leie ut arbeidskraft og utvikle eiendommer. Aksjekapitalen er 100.000 kroner.