Slik avliver festivalen mytene om seg selv

Vårscenefest har i løpet av uken jobbet for å lage en scenekunstarena for alle, ikke bare for spesielt interesserte. Det kan festivalens siste dag bli et levende bevis på.

AVSLUTTER VÅRSCENEFEST: Denne gjengen er blant dem som bidrar til avslutningen på årets utgave av Vårscenefest. Fra venstre bak: Vincent Vernerie (The Krumple), Emily Read (The Krumple), Stein Paulsen (GCB), John Levin (The Krumple) og Jo Even Bjørke (The Krumple). Foran: Oda Kirkebø Nyfløtt (The Krumple) og Therese Bakkevoll i Vårscenefest. FOTO: Marianne Lein Moe 

Eksklusiv

Onsdag gikk den åttende utgaven av festivalen Vårscenefest av stabelen i Tromsø, etter at den tilhørende Scenetekstfestivalen var avsluttet. I løpet av uken har alt fra performance om døden i Domkirka til dragshow på Prelaten og barneteater stått på plakaten. Festivalen har så langt – kombinert med scenetekstfestivalen – trukket cirka 600 publikummere.