iBevegelse:

Det er på tide å snu denne utviklingen før vi ender opp med å få en generasjon «sykt perfekt»

Vi voksne må ta et enda tydeligere ansvar, skriver Hilde Anita Sandvoll i ukens iBevegelse.

iBEVEGELSE: Bukta, nytt anlegg for trimmerne  Foto: Tom Benjaminsen

Eksklusiv

Generasjon perfekt kalles de, dagens unge som i sterkere grad enn tidligere generasjoner må stå imot kroppspress og fokus på prestasjoner i kampen for anerkjennelse. Undersøkelser viser at norske unge har en dramatisk økning i bruken av antidepressivene og stadig flere sliter med dårlig selvbilde og stressrelaterte helseplager.