Revidert statsbudsjett:

Mikrobryggeriene får kraftig avgiftslette

De norske mikrobryggeriene får en gavepakke fra regjeringen i revidert statsbudsjett når alkoholavgiften senkes med opp mot 20 prosent.

BRYGGERE: Anders Elde (til høyre) og Christian Sæther Riksheim i Bryggeri 13 sier at senking av alkoholavgiften vil ha stor betydning for dem.  Foto: Christer Pedersen

Eksklusiv

Denne måneden legges regjeringens forslag til revidert statsbudsjett fram.