Avslutter tilsyn ved UNN

I 2016 fant man alvorlig svikt ved mange sykehus ved behandling av blodforgiftning.

BEDRE RESULTATER: UNN har levert bedre resultater ved behandlingen av pasienter med sepsis. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark startet et tilsyn ved flere sykehus i Nord-Norge. Formålet var å se hvordan pasienter med alvorlig blodforgiftning (sepsis) ble tatt imot og behandlet.