Vet du hva som skal i den røde og hva som skal i den oransje posen?

Dette sorterer du feil

Halvparten av innholdet vi kaster i restavfallsposene hører hjemme i en av de andre posene. Sjekk om du vet hvor ting skal sorteres.
Eksklusiv

På kontrollrommet hos Remiks Miljøpark sitter driftsleder Alexander Kristiansen og følger med på monitorene.