iBevegelse-bloggen

Helsegapet øker!

Folkehelserapporten for 2018 som nylig ble presentert viser en bekymringsfull utvikling. Utfordringen er at de sosiale forskjellene øker og vi er i ferd med å få en delt befolkning.

Hilde Anita Sandvoll  Foto: Tom Benjaminsen

Eksklusiv

Rapporten løfter fram at kvinner og menn som har lang utdanning lever 5-6 år lenger enn de med kort utdanning. Norge er på 11. plass i verden når det gjelder levealder. Vi lever lenger med sykdom, men våre levevaner gjør oss stadig sykere og da hjelper det ikke å være på andreplass i verden over «lykkelige land»!