Bybildet:

Øyfolkets gravplass

Nå for tiden er det liv her et par ganger i året. En gang i tiden var her liv hele året, til og med under begravelsen.

GÅSVÆR KAPELL: Det var en lang kamp for å få til et kapell her i havgapet, men i 1941 sto det ferdig. Vel 20 år senere var øya fraflyttet. bare de døde ble igjen. Foto: Siri Uldal 

Eksklusiv

Lille, avsidesliggende Gåsvær lå en gang midt i leia, et knutepunkt for øyfolket på yttersida av Kvaløya. I moderne forstand var her lite; en landhandel med poståpneri, en skole, et kapell, tre hus, et fjøs og et naust. Men her var likevel mer enn de fleste andre steder og kirkegården på Gåsvær ble det siste hvilested for øyfolket bosatt i små bygder rundt den lille øya.