Eiendomsoverdragelser, mai 2018:

Disse eiendommene har skiftet eier

Sjekk hvem som kjøpte og solgte boliger i Tromsø i mai:
Eksklusiv

Sentrum-Sommerlyst-Workinnmarka

Storgata 70 (gnr 200, bnr 1524, snr 1) er solgt for kr 85.000.000 fra Kari Marie Aagaard til Storgata 70 Tromsø AS (30.05.2018).