Krisesenterets 2017-tall:

Samtlige beboere på krisesenteret oppgir menn som voldsutøvere

Barn på krisesenter i Norge i 2017: 83 prosent var utsatt for vold fra far. 11 prosent for vold fra stefar.

KRISESENTERET: Samtlige beboere i 2017 oppga menn som voldsutøver. For barn er det far som er voldsutøver i 83 prosent av tilfellene, ifølge Bufdir. Illustrasjonsfoto: Siv Eli Vuolab 

Eksklusiv

I 2017 overnattet 1.483 barn i Norge en eller flere ganger på et krisesenter. 15 prosent av disse hadde vært beboer på et krisesenter også tidligere.